Nauczyciele

ELŻBIETA KMIEĆ - Dyrektor

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

IWONA KUDRA - Zastępca Dyrektora

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

MARIA BRYK - MALINOWSKA

nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

URSZULA GAĆKOWSKA

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

JOANNA GŁOS - PODGRODZKA

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

PATRYCJA JABŁOŃSKA

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

DOROTA KOZIARA

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

ALICJA KOZŁOWSKA

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

DOROTA LAUER - TOMECKA

nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

ANNA ŁYSZKOWSKA

nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

MARLENA OLAS

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

ALEKSANDRA RĘKORAJSKA

nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

ANNA RÓŻYCKA

nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

JOANNA SOKALSKA - LOGOPEDA

nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

EWELINA STĘPNIAK

nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

MARIKA KRYSIAK

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

AGNIESZKA SZYKTANC-CIEKAŃSKA - PSYCHOLOG

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

ANNA ŚWIETLICKA

nauczyciel mianowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

 

PAULINA RUBAJCZYK

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym

PAULINA SOWIŃSKA

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

AGATA SOCHA

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

DOMINIKA BŁASZCZYK - CYPEL

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

KATARZYNA STASZEWSKA - GÓRA

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

ANETA DĄBEK

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

MARTA GŁUSZEK

nauczyciel kontraktowy, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym