Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.)

Uchwała NR L/507/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LV/703/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pabianice

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

Pobyt dziecka w godzinach od 8:00 do 13:00 (podstawa programowa) jest bezpłatny.

Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, tj. od 6:00 do 8:00 i od 13:00 do 17:00.

Wysokość miesięcznej opłaty za przedszkole stanowi iloczyn:

  • opłaty za 1 godzinę – 1,14 zł
  • zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka dziennie poza podstawą programową
  • liczby dni roboczych w danym miesiącu

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień nieobecności w miesiącu poprzednim.

ŻYWIENIE DZIECI:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,00 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku:

  • śniadanie + obiad + podwieczorek – 9,00 zł
  • śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek – 7,20 zł

Kwota opłaty za wyżywienie to iloczyn:

  • liczby dni roboczych w miesiącu
  • kwoty zadeklarowanych dziennie posiłków
  • w przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi w miesiącu następnym.

Opłaty uiszczane są z góry w dniach wyznaczonych przez przedszkole, jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.