Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.)

Uchwała NR LXVII/640/23 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr L/507/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pabianice

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

Pobyt dziecka w godzinach od 8:00 do 13:00 (podstawa programowa) jest bezpłatny.

Opłata za usługi świadczone przez przedszkole wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, tj. od 6:00 do 8:00 i od 13:00 do 17:00.

Wysokość miesięcznej opłaty za przedszkole stanowi iloczyn:

  • opłaty za 1 godzinę – 1,30 zł
  • zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka dziennie poza podstawą programową
  • liczby dni roboczych w danym miesiącu

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień nieobecności w miesiącu poprzednim.

ŻYWIENIE DZIECI:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,00 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku:

  • śniadanie + obiad + podwieczorek – 9,00 zł
  • śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek – 7,20 zł

Kwota opłaty za wyżywienie to iloczyn:

  • liczby dni roboczych w miesiącu
  • kwoty zadeklarowanych dziennie posiłków
  • w przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi w miesiącu następnym.

Opłaty uiszczane są z góry w dniach wyznaczonych przez przedszkole, jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.