KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

REKRUTACJA 2021/2022

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 13 na rok szkolny 2021/2022


25 III 2021 r. w siedzibie przedszkola oraz na jego stronie internetowej zostanie zamieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. 

Do 29 III 2021 r. rodzice/prawni opiekunowie składają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia (w formie papierowej w siedzibie przedszkola lub w formie skanu dokumentu przesłanego na adres mailowy przedszkola).

8 IV 2021 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego Nr 13

 

Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

 • Podanie do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru
  wniosków rekrutacyjnych;
 • Podanie do publicznej wiadomości Regulaminu rekrutacji;
 • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydatów do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach w wyznaczonym przez prezydenta Miasta Pabianic terminie;
 • Formularz wniosku oraz druki oświadczeń na cele rekrutacyjne zamieszcza się w siedzibie przedszkola w wyznaczonym kąciku rekrutacyjnym, na stronie internetowej przedszkola: pm13.pl , na BIP PM 13 oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Pabianicach w zakładce Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022;
 • Wnioski oraz inną dokumentację potwierdzająca spełnianie kryteriów naboru przyjmuje się w formie papierowej w siedzibie przedszkola lub w formie skanów dokumentów przesłanych na adres poczty mailowej: pprzedszkolenr13@wp.pl ;
 • Przyjmowanie oświadczeń woli przyjęcia dziecka od rodziców/opiekunów prawnych
  w wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Pabianic terminie, po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • Oświadczenie o woli przyjęcia dziecka przyjmuje się w formie papierowej w siedzibie przedszkola lub w formie skanów dokumentów przesłanych na adres poczty mailowej: pprzedszkolenr13@wp.pl ;

 

Rekrutacja 2021/2022

Nabór wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 poprzedza:

 • od 01.02.2021 r. do 12.02.2021 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach.
 • do 22.02.2021 r. – weryfikacja deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz stwierdzenie wolnych miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022.

Druki rekrutacyjne dostępne będą w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach, ul. Mokra 19/23 - w wyznaczonym kąciku rekrutacyjnym przy wejściu do budynku przedszkola, na stronie internetowej przedszkola: www.pm13.pl na stronie BIP PM 13 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach w zakładce Rekrutacja 2021/2022

 Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach:

 1. od 24.02.2021 r. do 16.03.2021 r. - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków rekrutacyjnych i dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru - w formie papierowej (w zaklejonej kopercie) w kąciku rekrutacyjnym w siedzibie przedszkola lub w formie skanów dokumentów przesłanych na adres mailowy: pprzedszkolenr13@wp.pl ;
 2. od 17.03.2021 r. do 24.03.2021 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez komisję rekrutacyjną powołaną w przedszkolu;
 3. w dniu 25.03.2021 r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się do godz. 10.00 na stronie internetowej przedszkola www.pm13.pl  oraz w siedzibie przedszkola);
 4. do dnia 29.03.2021 r., po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata - woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci oświadczenia (w formie papierowej w siedzibie przedszkola lub w formie skanu dokumentu przesłanego na adres mailowy przedszkola: pprzedszkolenr13@wp.pl);
 5. w dniu 08.04.2021 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (listy zamieszcza się do godz. 10.00 na stronie internetowej przedszkola www.pm13.pl oraz w siedzibie przedszkola);
 6. od 09.04.2021 r. do 11.04.2021 r. – zgłoszenie przez dyrektora Przedszkola listy dzieci nieprzyjętych do Prezydenta Miasta Pabianic;
 7. od 15.04.2021 r. do 19.04.2021 r. – wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom dziecka nieprzyjętego innego przedszkola na terenie miasta Pabianic.

Regulamin rekrutacji 2021/2022

Zarządzenie dyrektora ws. wprowadzenia regulaminu rekrutacji

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

RODO Rekrutacja