Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Dziecięca

Każda istota, nawet ta najmniejsza jest ważnym i niezbędnym ogniwem społeczności ludzkiej. Ma swój świat wartości, zapatrywań i poglądów nabierających ostatecznych kształtów w miarę upływu czasu. Potrafi myśleć, mieć swoją wolę i wypowiadać się werbalnie, bądź niewerbalnie na temat wielu spraw. Potrafi dostrzegać, dociekać dlaczego, potrafi zaprezentować własny punkt widzenia. Dlatego każde dziecko należy traktować jak godnego partnera, zdolnego do podejmowania decyzji, na które monopol niekoniecznie mają dorośli. Tak właśnie jest w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Pabianicach.

W skład Rady Dziecięcej wchodzą reprezentanci grup wybierani przez same dzieci. W Radzie zasiadają najbardziej  popularne, przedsiębiorcze i myślące przedszkolaki. I o to właśnie chodzi, bowiem Rada ma bardzo ważny głos w życiu przedszkola. Jej decyzje są równie cenne jak decyzje Rady Pedagogicznej.

Rada dziecięca zgodnie z wytycznymi regulaminu stworzonego wspólnym wysiłkiem dzieci i opiekuna może zgłaszać propozycje zmian w życiu przedszkola, pomagać w rozwiązywaniu problemów, które mogą zaistnieć w grupach przedszkolnych, proponować jak powinny wyglądać kodeksy klasowe, jakie prawa i obowiązki powinny obowiązywać dzieci  z „trzynastki”.

Inne podejmowane działania to między innymi:

 • propozycje zestawów zabawek, które dzieci chciałyby otrzymać od Mikołaja
 • planowanie przebiegu spotkania z Mikołajem
 • projektowanie placu zabaw
 • projektowanie wystroju sal przedszkolnych, sali gimnastycznej
 • planowanie ramowego rozkładu dnia
 • propozycje zajęć dodatkowych
 • współdziałanie  w planowaniu środków finansowych czyli jakie zabawki można jeszcze kupić
 • przygotowanie horoskopów dla pań jako zadanie dla poszczególnych grup
 • oskarowe nominacje w kategoriach: najlepsza potrawa, najładniejsza sala, najsympatyczniejsza zabawka itp.
 • wykonanie upominków bożonarodzeniowych dla personelu przedszkola planowanie wycieczek, liczby spektakli teatralnych itp.

Rada Dziecięca jest dobrą szkołą społecznego współdziałania , współdecydowania i myślenia o dobru innych. Być może w przyszłości nasze dzieci wykorzystają zdobyte doświadczenia i zaistnieją jako wzorowi członkowie Rady Miasta. Póki co kształtujmy pełnowartościowych członków zbiorowość ludzkiej.

Działalność Rady Dziecięcej w roku przedszkolnym 2021/2022 (wrzesień - styczeń)

W ramach działalności  Rady Dziecięcej podjęto następujące inicjatywy:

 l spotkanie mające na celu zapoznanie ze specyfiką Rady i jej prawami i obowiązkami. W czasie spotkania , w którym wzięli udział przedstawiciele grup Krasnoludki, Niedźwiadki, Zajączki, Biedronki, Motylki, Poziomki  dokonano wyboru dowódcy grupy. Został nim Szymon S. Radą opiekuje się nauczycielka D. Koziara

Podjęto także decyzję w sprawie zbliżającego się Dnia Nauczycieli. Z podanych przez dzieci propozycji wybrano następujące:

- przygotowanie krótkiej inscenizacji zawierającej wiersze i piosenki dedykowane nauczycielom,

- wykonanie laurek oraz  bukietów z liści dla wszystkich pracowników przedszkola.

l  uroczyste spotkanie Rady Dziecięcej z nauczycielkami Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach. Celem spotkania było zaprezentowanie się dzieci w krótkiej inscenizacji będącej wyrazem szacunku do pracy nauczyciela i jednocześnie podziękowaniem za  trud , życzliwość  i opiekę.  Po uroczystości  Rada Dziecięca udała się z własnoręcznie wykonanymi prezentami do pozostałych pracowników przedszkola. l współuczestniczenie  w organizacji wręczenia mikołajkowych upominków nauczycielom.

Wnioski:

- zgodnie z założeniami dotyczącymi działalności Rady Dziecięcej spotkania odbywały się zgodnie z potrzebami dzieci i zgodnie z ustalonymi zasadami będą nadal kontynuowane,

- wszystkie pomysły dzieci odnoszące się do działalności Rady zostały zrealizowane.

Działalność Rady Dziecięcej w roku przedszkolnym 2019/2020

Dnia 13 września 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Dziecięcej. Udział wzięły dzieci z następujących grup: Żabki, Muchomorki, Jagódki, Kreciki, Stokrotki, Jeżyki.

Było to pierwsze spotkanie w nowym roku przedszkolnym 2019/2020 co wiązało się z wyborem dowódcy i zastępcy Rady. W tym celu przeprowadzono głosowanie. Decyzją Rady dowódcą została Zosia A., zastępcą Daniel D. Na spotkaniu prowadząca zapoznała uczestników z zadaniami i obowiązkami Rady, która jest organem współdecydującym o działaniach przedszkola.

Podjęto także decyzję dotyczącą zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Zdecydowano się przygotować krótką inscenizację i przedstawić ją zaproszonym nauczycielkom. Wykonano także laurki, które wręczono podczas krótkiej uroczystości.

Kolejne spotkanie odbyło się dnia  25.11.2019 r. na wniosek przewodniczącej. Tematem spotkania były zbliżające się Andrzejki. Aby kultywować tradycję Rada Dziecięca postanowiła rozpocząć akcję układania wróżb dla swoich Pań. W tym celu dzieci przygotowały obrazki, na podstawie, których poszczególne grupy ułożyły horoskopy. Wróżby zostały umieszczone na sztalugach w korytarzu przedszkolu. Ponadto dzieci upiekły ciasteczka z wróżbami, które wręczono personelowi przedszkola 29 listopada.

 

Działalność Rady Dziecięcej w roku przedszkolnym 2017/2018

Dn. 6.10.2017r. odbyło się spotkanie Rady Dziecięcej. Wzięli w nim udział przedstawiciele poszczególnych grup: ZAJĄCZKI, POZIOMKI, JAGÓDKI, KRASNOLUDKI, BIEDRONKI, MOTYLKI, NIEDŹWIADKI.
Podczas spotkania wybrano przewodniczącego grupy oraz jego zastępcę. W wyniku głosowania przewodniczącą została Maja Augustyniak a zastępcą Milena Bartoszek .
Na spotkaniu poruszono  sprawę zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Rada Dziecięca postanowiła przygotować wiersze jako podarunek dla nauczycieli.
W związku z wcześniejszymi ustaleniami , dnia 13.10.2017 r. Rada Dziecięca poprosiła nauczycielki o spotkanie w sali gimnastycznej. Tam na zaproszonych gości czekała miła niespodzianka. Były to wiersze przygotowane przez dzieci z okazji Dnia Edukacji Narodowej, słodkie upominki oraz podziękowania w postaci kolorowych dyplomów, które zostały umieszczone na sztalugach w holu przedszkola.

Rada Dziecięca postanowiła w sposób szczególny kultywować tradycje andrzejkowe. Wiadomo, że to dzień szczególny, pełen  magii , przesycony aurą tajemniczości. To czas na zaglądanie w przyszłość i poznawanie sekretów wróżb. Kierując się tym przesłaniem dzieci postanowiły powróżyć nauczycielkom, ale inaczej niż to się zwykle robi. W tym celu dzień wcześniej upiekły pyszne kruche ciasteczka. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że w ciasteczkach ukryte były wróżby.
Następnego dnia Rada Dziecięca , wędrując od sali do sali, częstowała swoje Panie , przepowiadając przyszłość poprzez losowanie ukrytej w ciastku wróżby. Okazało się to dużym przeżyciem zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Działalność Rady Dziecięcej w roku przedszkolnym 2016/2017

 •  Wrzesień:
  Dn.19.09.2016 r. odbyło się spotkanie Rady Dziecięcej, które poprowadziła nauczycielka D.Koziara. W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele
  poszczególnych grup:Zajączki, Pszczółki, Poziomki, Jagódki, Muchomorki, Żabki , Niedźwiadki. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego grupy oraz jego zastępcę. W wyniku głosowania przewodniczącą została Katarzyna Kardas a zastępcą Stanisław Drzewiecki.
  Na spotkaniu  poruszono  sprawę zbliżającego się Dnia Nauczyciela. Rada Dziecięca postanowiła przygotować krótką inscenizację jako podarunek dla nauczycieli.
 • Październik:
  Dn.14.10.2016 r. Rada Dziecięca  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uświetniła Dzień Nauczyciela prezentując inscenizację dedykowaną wszystkim paniom. Wręczono także skromne ,własnoręcznie wykonane upominki podkreślając swój szacunek do nauczycieli.
 • Grudzień:
  Dzieci nie zapomniały także o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Przebrane za Śnieżynki, wspólnie z nauczycielką D.Koziara, wręczyły personelowi przedszkola czekoladowe Mikołaje, składając życzenia płynące z głębi serca.
 • Luty:
  W miesiącu lutym kolejna akcja dotyczyła uzyskania odpowiedzi na pytanie „Za co lubimy nasze Panie?”. Okazało się, że powodów do sympatii było bardzo dużo , co było wskazówką dla Rady, że dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pabianicach czują się bardzo dobrze i z chęcią do niego przychodzą.
 • Kwiecień:
  Nadchodząca wiosna pobudziła Radę do dalszych działań. Na spotkaniu
   zwołanym na prośbę członków dn.7.04.2017 postanowiono przeprowadzić w poszczególnych grupach wywiad na temat „Jeżeli Twoja Pani byłaby zwierzątkiem , to jakim i dlaczego?” Zebrane informacje wraz z ilustracjami  wykonanymi przez dzieci zostały umieszczone na sztalugach w holu przedszkola.

 

Działalność Rady Dziecięcej w roku przedszkolnym 2015/2016

 • Wrzesień: zatwierdzenie składu Rady Dziecięcej. Wybór przewodniczącego i zastępcy. Skład Rady został wywieszony na tablicy w holu przedszkola. Spotkanie miało też charakter integracyjny.
 • Październik: przygotowanie upominków z okazji Dnia Nauczyciela. Były to bransoletki, papierowe kwiaty, korale i inne przedmioty wykonane przez poszczególne grupy. 14 października Rada Dziecięca wręczyła nauczycielkom prezenty wraz z życzeniami sukcesów w dalszej pracy.
 • Listopad: sporządzenie przepisów na magiczne napoje. W związku ze zbliżającymi się andrzejkami Rada Dziecięca postanowiła włączyć się w zorganizowanie atrakcji na terenie przedszkola. Pomysły dzieci zostały wywieszone na tablicy w przedszkolnym korytarzu.
 • Luty: wywiad z Prezydentem Miasta Pabianic. 18 lutego Rada Dziecięca udała się z wizytą do Prezydenta Miasta Pabianic. Po bardzo ciepłym przywitaniu dzieci poczuły się na tyle swobodnie, że nawet podjęły próby zajęcia fotela Prezydenta i przymierzenia się do obsługiwania prezydenckiego telefonu i komputera (oczywiście były to działania markowane). Dalsza cześć spotkania to już pytania od dzieci. Dotyczyły one różnorodnej tematyki, ale najbardziej interesowało dzieci życie osobiste pana Prezydenta. Na zakończenie dzieci otrzymały słodki poczęstunek w postaci batonika.