Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności

GODZINY POSIŁKÓW PODCZAS DYŻURU WAKACYJNEGO

POSIŁEKGODZINA
ŚNIADANIE8:30
OBIAD11:30
PODWIECZOREK14:20

Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny

 

 

W TERMINIE 20-24 CZERWCA 2022R. NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA POBYT DZIECKA W KWOCIE PODANEJ PRZEZ INTENDENTA PRZEDSZKOLA

(PROSZĘ WPŁACAĆ DOKŁANIE PODANE KWOTY)

 

BRAK WPŁATY W W/W TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z DYŻURU WAKACYJNEGO

 

LISTA DZIECI PRZYJETYCH NA DYŻUR ZOSTANIE PODANA W DNIU 28.06.2022R.

 

REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W PABIANICACH PEŁNI „DYŻUR WAKACYJNY” W DNIACH 1 – 31 SIERPNIA 2022 R.


ZASADY REKRUTACJI DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

 

 1. Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny odbywają się w terminie 16 – 27 maja 2022 r.

  2. Rodzic w w/w terminie ma obowiązek wypełnić i złożyć u dyrektora przedszkola deklarację do naliczenia opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.

  3. Przedszkole rekrutuje dzieci na dyżur wakacyjny zgodnie z zasadą kolejności oddawanych deklaracji.

  4. Przedszkole rekrutuje na dyżur wakacyjny do określonej przez dyrektora ilości miejsc, dzieci zapisane poza wskazaną liczbą miejsc zapisywane są na listę rezerwową.

  5. Rodzic może zadeklarować dziecko w dowolnym terminie wskazanego okresu pracy przedszkola w miesiącu sierpniu.

  6. W przypadku zwolnienie się miejsca na liście dzieci przyjętych na dyżur, na wolne miejsce wpisywane jest kolejne dziecko z listy rezerwowej.

  7. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny podana zostanie do wiadomości w dniu 3 czerwca 2022 r. Listy zamieszcza się w siedzibie przedszkola i na stronie internetowej przedszkola do godz. 12:00.

 

PŁATNOŚCI ZA DYŻUR WAKACYJNY

 

 1. Płatność za przedszkole, za zadeklarowane w okresie sierpniu dni, naliczana będzie zgodnie z Uchwałą Nr LV/703/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego …

  2. Opłata za żywienie, za zadeklarowane w okresie sierpniu dni, naliczona będzie na podstawie Zarządzenia Nr 6/2019 z dnia 25.09.2019r. Dyrektora PM 13 w Pabianicach w sprawie opłat za żywienie w przedszkolu (opłata za trzy posiłki: Ś + O + P wynosi – 7 zł, opłata za dwa posiłki: Ś + O wynosi – 5,60 zł).

  3. Dzieci urodzone w roku 2015 i starsze nie ponoszą opłaty za pobyt. Dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze nie ponoszą opłaty za pobyt w godzinach 8.00 – 13.00, za każdą zadeklarowaną godzinę ponad podstawę programową płacą 1 zł.

  4. Rodzice wnoszą odpłatność za pobyt i żywienie na wskazane przez przedszkole konto bankowe.

  5. Rodzice zostaną poinformowani osobiście (dotyczy wychowanków PM 13) lub drogą wiadomości telefonicznej (np.: SMS lub MMS) o wysokości opłaty za przedszkole i numerze konta bankowego.

  6. Dokonanie opłaty za przedszkole w terminie 20-24 czerwca 2022 r. jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie spowoduje skreślenie z listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

  7. W przypadku wejścia na listę dzieci przyjętych na dyżur z listy rezerwowej, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania płatności na zadeklarowany okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

  8. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu sierpniu realizowane będą do końca września 2022 r. na wskazane przez rodzica konto bankowe. W przypadku wychowanków PM 13 kontynuujących edukację odpisy zostaną naliczone przy płatności za miesiąc wrzesień 2022 r.

 

PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCE W MIESIĄCU LIPCU

 

Przedszkole Miejskie nr 2; ul. Cicha 26, tel: 42 215-10-79

Przedszkole Miejskie nr 4; ul. Żytnia 13, tel: 42 215-01-70

Przedszkole Miejskie nr 6; ul. Warszawska 53, tel: 42 215-41-10

Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. św. Jana 28, tel: 42 215-26-62

Przedszkole Miejskie nr 12; ul. Śniadeckiego 6A, tel: 42 214-90-88

Przedszkole Miejskie nr 14; ul. Odrodzenia 10, tel: 42 215-67-71

Przedszkole Miejskie nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości; ul. Warszawska 36A, tel: 42 215-40-11

 

PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCE W MIESIĄCU SIERPNIU

 

Przedszkole Miejskie nr 3; ul. Moniuszki 163, tel: 42 214-58-08

Przedszkole Miejskie nr 5; ul. Zamkowa 48, tel: 42 215-26-18

Przedszkole Miejskie nr 8; ul. św. Jana 43, tel: 42 215-27-41

Przedszkole Miejskie nr 13; ul. Mokra 19/23, tel: 42 215-95-77

Przedszkole Miejskie nr 15; ul. Piotra Skargi 75, tel: 42 214-51-36

Przedszkole Miejskie nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi; ul. Bugaj 58, tel: 42 215-95-11

 

 

Zarządzenie Dyrektora PM 13 - ustalenia terminów i zasad pracy przedszkola w okresie wakacyjnym

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie ustalenia terminów pracy przedszkoli miejskich