Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Misja

Jesteśmy przedszkolem które:

 • kształtuje dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną
 • umacnia więzi rodzinne poprzez poznanie i pielęgnowanie tradycji
 • integruje oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola
 • stwarza atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa
 • poznaje wszechstronnie każde dziecko
 • wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne
 • zapewnia warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwojudziecka poprzez wykorzystanie jego predyspozycji, zainteresowań i zdolności
 • stwarza warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci
 • kształtuje właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowanie najbliższym środowiskiem
 • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych
 • zapewnia optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • gwarantuje rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne
 • organizuje zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka
 • zapewnia stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć zarówno w placówce jak i poza terenem przedszkola
 • współpracuje z zaprzyjaźnionymi szkołami, przedszkolami, instytucjami kultury, zakładami pracy itp.

Istotą pracy edukacyjnej jest stymulowanie, inicjowanie, wspieranie rozwoju, potrzeb, dążeń, aspiracji poznawczych i działaniowych dzieci. Nasze przedszkole jest maleńką częścią społeczności, w której okazuje się dzieciom miłość, troskę, zrozumienie, akceptuje ich potrzeby i podkreśla podmiotowość dziecka.

Dzieci są aktywne, gdyż są zainteresowane zrozumieniem i byciem zrozumianym, są świadome swoich potrzeb i możliwości, mają poczucie wolności wyboru w stosunku do tego co robią i chcą robić, są zainteresowane jakością swojej pracy. Przebywają w środowisku życzliwym gdzie dominuje nagroda i tzw. wzmocnienie pozytywne.

Poszukiwania, działania innowacyjne i eksperymentalne są istotnymi cechami, które towarzyszą nauczycielkom tego przedszkola. Są one animatorami działań pomagających wychowankom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Jednym z założeń przedszkola jest uczynienie współodpowiedzialnymi za procesy edukacyjne wszystkich jego uczestników; nauczyciel-dzieci-rodzice. Szeroka współpraca z rodzicami oraz działania całego personelu zapewniają przyjazny i bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Na sukces przedszkola miały wpływ:
 • Działania proekologiczne
 • Edukacja regionalna
 • Korelacja działań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym
 • Poszerzanie działan z zakresu wychowania muzycznego
 • Wykorzystanie bliskich dziecku i nauczycielowi technik C. Freineta

Wizja

Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego dzieci, stanowiąc przepustkę do dalszego życia.