Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Misja

Jesteśmy przedszkolem które:

 • kształtuje dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną
 • umacnia więzi rodzinne poprzez poznanie i pielęgnowanie tradycji
 • integruje oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola
 • stwarza atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa
 • poznaje wszechstronnie każde dziecko
 • wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne
 • zapewnia warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwojudziecka poprzez wykorzystanie jego predyspozycji, zainteresowań i zdolności
 • stwarza warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci
 • kształtuje właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowanie najbliższym środowiskiem
 • wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych
 • zapewnia optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • gwarantuje rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne
 • organizuje zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka
 • zapewnia stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć zarówno w placówce jak i poza terenem przedszkola
 • współpracuje z zaprzyjaźnionymi szkołami, przedszkolami, instytucjami kultury, zakładami pracy itp.

Istotą pracy edukacyjnej jest stymulowanie, inicjowanie, wspieranie rozwoju, potrzeb, dążeń, aspiracji poznawczych i działaniowych dzieci. Nasze przedszkole jest maleńką częścią społeczności, w której okazuje się dzieciom miłość, troskę, zrozumienie, akceptuje ich potrzeby i podkreśla podmiotowość dziecka.

Dzieci są aktywne, gdyż są zainteresowane zrozumieniem i byciem zrozumianym, są świadome swoich potrzeb i możliwości, mają poczucie wolności wyboru w stosunku do tego co robią i chcą robić, są zainteresowane jakością swojej pracy. Przebywają w środowisku życzliwym gdzie dominuje nagroda i tzw. wzmocnienie pozytywne.

Poszukiwania, działania innowacyjne i eksperymentalne są istotnymi cechami, które towarzyszą nauczycielkom tego przedszkola. Są one animatorami działań pomagających wychowankom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia. Jednym z założeń przedszkola jest uczynienie współodpowiedzialnymi za procesy edukacyjne wszystkich jego uczestników; nauczyciel-dzieci-rodzice. Szeroka współpraca z rodzicami oraz działania całego personelu zapewniają przyjazny i bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu.

Na sukces przedszkola miały wpływ:
 • Działania proekologiczne
 • Edukacja regionalna
 • Korelacja działań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym
 • Poszerzanie działan z zakresu wychowania muzycznego
 • Wykorzystanie bliskich dziecku i nauczycielowi technik C. Freineta

Wizja

Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego dzieci, stanowiąc przepustkę do dalszego życia.