Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godz. 6.00 – 8.10

 • Witamy dzieci w przedszkolu. Zabawy ruchowe, dydaktyczne i gry stolikowe. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Czynności organizacyjne. Praca indywidualna i w zespołach. Obserwacja i czynności nauczyciela pod kątem diagnozy poziomu rozwoju dzieci.

Godz. 8.10 – 8.30

 • Czynności wdrążające do systematycznego dbania o higienę osobistą. Przygotowanie do śniadania.

Godz. 8.30 – 9.00

 • Śniadanie Gr.  I, II, III, IV, V, VI.

Godz. 9.00 – 9.30

 • Śniadanie Gr. VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Godz. 9.00 – 9.15

 • Zabiegi higieniczne, mycie zębów. Gr. I, II, III, IV, V, VI.

Godz. 9.30 – 9.45

 • Zabiegi higieniczne, mycie zębów. Gr. VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Godz. 9.15 – 11.45

 • Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i na powietrzu. Zabawy dydaktyczne i tematyczne. Obserwacje przyrodnicze, prace użyteczne: gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, itp. Zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze realizowane wg potrzeb i zainteresowań dzieci. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Spacery i wycieczki.

Godz. 11.15 – 11.30

 • Czynności związane z higiena osobistą. Przygotowanie do obiadu. Gr. I, II, III, IV, V, XII.

Godz. 11.45 – 12.00

 • Czynności związane z higiena osobistą. Przygotowanie do obiadu. Gr. VI, VII, VIII, IX, X, XI.

Godz. 11.30 – 12.00

 • Obiad - Gr. I, II, III, IV, V, XII.

Godz. 12.00 – 12.30

 • Obiad - Gr. VI, VII, VIII, IX, X, XI.

Godz. 12.00 – 12.15

 • Czynności związane z dbałością o higienę i kulturą osobistą. Gr. I, II, III, IV, V, XII.

Godz. 12.30 – 12.45

 • Czynności związane z dbałością o higienę i kulturą osobistą. Gr. VI, VII, VIII, IX, X, XI.

Godz. 12.15 – 14.25

 • Odpoczynek bierny (trzylatki)  i czynny związany z regeneracją sił psychofizycznych dzieci w tym: słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.

Godz. 12.45 – 14.05

 • Zabawy konstrukcyjne, techniczne i tematyczne. Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne. Gry i zabawy dydaktyczne. Praca wyrównawcza w zespołach. Spacery i wycieczki.

Godz. 14.20 – 14.40

 • Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i opiekuńcze.
 • Podwieczorek Gr. III, IV, V, VI, VII, XII.

Godz. 14.40 – 15.00

 • Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i opiekuńcze.
 • Podwieczorek Gr. I, II, VIII, IX, X, XI.

Godz. 14.45 – 17.00

 • Zabawa dowolna. Praca indywidualna z dziećmi. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, badawcze, manipulacyjne inspirowane przez dzieci i nauczyciela. Obserwacja i czynności nauczyciela pod kątem diagnozy dziecka.