Koncepcja

 

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECI W RÓŻNYCH FORMACH DZIAŁALNOŚCI.

OBSZAR: TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

ROK 2016/2017

KRYTERIA SUKCESU:

Dziecko:

 • Zna i wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne.
 • Zna i stosuje różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego.
 • Posługuje się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych.
 • Wyraża swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu.
 • Wykazuje inwencje, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.
 • Uczestniczy w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych.

PROPONOWANE ZADANIA:

 • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 • Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
  Kąciki plastyczne
  Kąciki teatralne
  Skrzynie skarbów
  Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki.Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
 • Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.
 • Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
 • Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.
 • Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
  Koncerty muzyczne
  Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
  Wystawy i pokazy sztuki ludowej.
  Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty.