Pdziękowania

Jako instytucja oświatowa, pracująca z małymi dziećmi powinniśmy mieć dobry kontakt  przede wszystkim z rodzicami. Częste spotkania, warsztaty i rozmowy z rodzicami powodują to, że wzmaga się śmiałość rodziców. Potrafią sami przyjść i oferować swoją  pomoc i zaangażowanie w działania przedszkolne.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie środkami finansowymi, za zaangażowanie w organizację imprez, a także za zainteresowanie pracą przedszkola.

Dyrektor, pracownicy, a przede wszystkim nasze dzieci serdecznie dziękują za wysoką kreatywność w działaniu i zrozumienie trudów w zdobywaniu sponsorów.

Ponieważ lubimy z Państwem rozmawiać, wymieniać argumenty i dochodzić do pozytywnych wniosków, mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Nasi sponsorzy:

FIRMA  JUMI

FIRMA BIURO PLUS

MOJE BAMBINO

EDUCARIUM